Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie nr 655225-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019

Ogłoszenie nr 655225-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. Gmina Ludwin: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe...

29 listopada 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr Za.271.11.2018 z dnia 24.09.2018 r. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”.

Znak sprawy: Za.271.11.2018                                                          Ludwin, dn. 24.09.2018 r.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych...

24 września 2018

Informacja z otwarcia ofert Nr Za.271.11.2018 z dn. 20.09.2018 r. „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”

Za.271.11.2018                                                                                                                      ...

20 września 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – etap II.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – etap II.  ...

12 września 2018

Ogłoszenie o naborze: „Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku”

Ogłoszenie nr 615721-N-2018 z dnia 2018-09-11 r. Gmina Ludwin: Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

11 września 2018

Formularz


Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003