Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie nr 607490-N-2018 z dnia 2018-08-22 r. „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie”

Gmina Ludwin: Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018 do 30.06.2019 – 2 zadanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –...

22 sierpnia 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Znak sprawy: Za.271.09.2018 z dnia . 22.08.2018 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci, przewóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkół wraz z zapewnieniem opieki od 01.09.2018...

22 sierpnia 2018

Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.09.2018

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ludwin informuje, że w prowadzonym postępowaniu o...

22 sierpnia 2018

Ogłoszenie nr 606358-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. „Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – etap II”

Ogłoszenie nr 606358-N-2018 z dnia 2018-08-20 r.  Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie: „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

20 sierpnia 2018

Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.08.2018 „Przebudowa i remont dróg gminnych o nr 105137L w m. Zezulin Niższy, 105153L w m. Dratów i 105166L w m. Rogóźno, Gmina Ludwin”

Informacja z otwarcia ofert – Za. 271.08.2018 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina...

20 sierpnia 2018

Formularz


Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003