Zamówienia Publiczne

„Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania. Szczegóły w załączniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

12 marca 2019

Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku

Za.271.01.2019                                                                   Ludwin, dn. 04.03.2019 r.     Informacja z otwarcia ofert   Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz....

4 marca 2019

Ogłoszenie nr 517060-N-2019 z dnia 2019-02-21 r. „Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku”

Ogłoszenie nr 517060-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.  Gmina Ludwin: Dostawa materiałów oraz świadczenie usług ciągnikiem ze skrapiarką podczas przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie...

21 lutego 2019

Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Ludwinie na rok budżetowy 2019.

W załączniku przedstawiamy Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Ludwinie na rok budżetowy 2019. plan...

21 lutego 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.12.2018, dn. 19.12.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku...

19 grudnia 2018

Formularz


Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003