Zamówienia Publiczne

Dostawa materiałów budowlanych

Ludwin: data zamieszczenia: 20.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81...

20 maja 2009

Dostawa materiałów na remont budynku OSP w Dratowie.

Ludwin, dnia 04-03-2009r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin, Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks 0-81 7570028. *...

29 kwietnia 2009

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów..

Ludwin: Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów. Numer ogłoszenia: 65840 – 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin,...

29 kwietnia 2009

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1 177 587,87zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ludwin 15.04.2009 [b]OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi[/b] Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks...

29 kwietnia 2009

Dostawa materiałów budowlanych.

Ludwin: 29.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ludwin , Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie, tel. 0-81 7570901, faks...

29 kwietnia 2009

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003