Druki i formularze
16 maja 2016

W tym miejscu można pobrać do wypełnienia gotowe formularze i druki wniosków.

DEKLARACJA_NA_PODATEK_LESNY.p
DEKLARACJA_NA_PODATEK_OD_NIERUCHOMOSCI.p
DEKLARACJA_NA_PODATEK_ROLNY.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_LESNEGO.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_ROLNEGO.p
WNIOSEK_O_ZWROT_PODATKU_AKCYZOWEGO.p
ZL-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH_LESNYCH.p
ZL-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_LESNYM.p
ZN-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH.p
ZN-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI.p
ZR-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH_ROLNYCH.p
ZR-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_ROLNYM.p
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI
PODANIE O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANUOGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
PODANIE/WNOSEK O PODANIE WARUNKÓW DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZA/SIECI WODOCIĄGOWEJ/KANALIZACJI SANITARNEJ WODY
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY LUDWIN
REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
OŚWIADCZENIE
GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST DLA GMINY LUDWIN NA LATA 2008-2032
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOTYCZĄCY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

WNIOSEK-na-usuniecie-drzew-Nowy.d-1