PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin informuje o przebudowach, rozbudowach i modernizacji stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej.
3 stycznia 2019

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin informuje o przebudowach, rozbudowach i modernizacji stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Ze względu na charakter wykonywanych prac remontowo – eksploatacyjnych wymagane może  być wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii dla odbiorców na danym terenie.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, realizując obowiązki nałożone prawem na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego powiadamia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzaniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczeniu energii elektrycznej poprzez umieszczenie stosownych informacji na swojej stronie internetowej pod adresem  https://pgedystrybucja.pl/. Dodatkowo informacje dostępne są również pod numerem telefonu 991 w formie komunikatów głosowych.

Więcej informacji w załączniku.

PGE Zawiadomienie

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!