Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”

Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021” Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zmienia … Czytaj dalej Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”