Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”
10 grudnia 2020

Zmiana treści SIWZ – Za.271.09.2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin w roku 2021”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:
Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ termin składania ofert nie ulega zmianie – 16.12.2020 godz. 11.00.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

zmiana siwz2
1spr-Zalacznik-nr-1-oferta-10.12

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!