Strona główna
Oficjalny serwis internetowy gminy Ludwin

Dziś są imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Ważne Wiadomości
WAŻNE / 22 maja 2020 Czytaj więcej

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu...

WAŻNE / 18 maja 2020 Czytaj więcej

Zatrudnimy elektryka – konserwatora

Urząd Gminy w Ludwinie zatrudni elektryka – konserwatora. Zakres  pracy: – prace konserwacyjne na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków  oraz na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych – obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych  w...

WAŻNE / 27 kwietnia 2020 Czytaj więcej

Projekt Energia ze słońca w Gminie Ludwin otrzymał dofinansowanie.

W dniu 21.04.2020r.  opublikowano listę ocenionych projektów w ramach konkursu  nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/19 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania OŚ priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku . Działanie 4.1. Wsparcie  wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

WAŻNE / 23 kwietnia 2020 Czytaj więcej

ZAKAZ PODLEWANIA TRAWNIKÓW, OGRODÓW

W związku z trwającymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Piasecznie  i Dąbrowie oraz trwającą suszą Gmina Ludwin wzywa odbiorców wody do ograniczenia zużycia do niezbędnych celów bytowych, tym samym zakazuje się podlewania trawników, ogrodów...

WAŻNE / 16 kwietnia 2020 Czytaj więcej

Apel do mieszkańców Gminy Ludwin o ostrożność i nie wypalanie traw.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w naszej Gminie miało miejsce szereg pożarów traw i zarośli. W samym miesiącu kwietniu Strażacy Z Państwowej Straży Pożarnej  i jednostek z OSP z terenu Gminy Ludwin brali udział w...

Logo Gminy Ludwin
WAŻNE / 16 kwietnia 2020 Czytaj więcej

Prośba o samodzielne odczytywanie wodomierzy

W związku z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa. SARS –COV-2 Wójt Gminy Ludwin zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy  do odwołania, telefonicznie lub drogą  e-mail: e.czarnecka@gminaludwin.pl 81 75-70-040  Urząd Gminy w Ludwinie 782-985-781 Elżbieta Czarnecka...

Regionalny System Ostrzegania

 • Ogólne Koronawirus - III etap znosz. ograniczeń - Od poniedziałku 18 maja możemy skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni! Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli: skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż. Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.: obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala); używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni. Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.: limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2); dezynfekcja stolika po każdym kliencie; zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika; zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach; noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach. Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca) Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Od 25 maja umożliwimy prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół. konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Wytyczne dla szkół podstawowych znaleźć można na stronach MEN: Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły Ważne! Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna! TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja) Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja) Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2. SPORT (od 18 maja) 18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych: na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów); na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów). 18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2). Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. KULTURA (od 18 maja) Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.: działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych), wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, wznowienie prób i ćwiczeń. Więcej informacji na stronie resortu kultury. UCZELNIE (od 25 maja) Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach: zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów), zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie. Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej. Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji. Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie? Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych. Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe. Zostań w domu, jeśli możesz. Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap
 • Ogólne Koronawirus - II etap znosz. ograniczeń - 4 maja ruszają hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza. Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostają centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznawiają działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmienia się po długim weekendzie majowym? Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu. Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court). Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu. Sklepy budowlane czynne w weekendy Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum Po weekendzie majowym do większej normalności wraca również życie społeczne. Biblioteki i muzea Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Rehabilitacja lecznicza Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte! 6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy: przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego, żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19, rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki. Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie? Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych. Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe. Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu). Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych. Szczegóły, w tym wytyczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap
 • Ogólne Koronawirus - przekr. granicy - zmiany - Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym. Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792).
 • Meteorologiczne Brak powiadomień
 • Hydrologiczne Brak powiadomień
 • Informacje drogowe Utrudnienie na DK 12 ok. m. Dorohusk - Przejście Graniczne w Dorohusku zostało zamknięte dla ruchu pieszego przez stronę Ukrainy. Jedynym otwartym w tej chwili przejściem pieszym jest przejście w Medyce.
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Zawichost poziom wody: 271
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Puławy poziom wody: 160
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Dęblin poziom wody: 171
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Krasnystaw poziom wody: 258
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Lubartów poziom wody: 181
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Kośmin poziom wody: 157
 • Stany wód Rzeka: Tyśmienica, miejscowość: Tchórzew poziom wody: 193
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Kryłów poziom wody: 129
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Strzyżów poziom wody: 317
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Włodawa poziom wody: 112
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Dorohusk poziom wody: 98
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Krzyczew poziom wody: 141
 • Stany wód Rzeka: Krzna, miejscowość: Malowa Góra poziom wody: 205
Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy w Ludwinie

  Informuję, że w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w lokalu Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy w Ludwinie VIII kadencji z porządkiem obrad...

26 maja 2020

Kupowanie żywności ze znakiem PRODUKT POLSKI służy polskiemu rolnictwu i polskiej gospodarce”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odnoszące się do dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją PRODUKT POLSKI....

25 maja 2020

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

W południowej połowie regionu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu. LUPN_WLU_PDF...

25 maja 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39

Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1°C, a przy gruncie do -2°C. LUW_0610_PR_20200522093753200...

22 maja 2020

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu...

22 maja 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1°C, a przy gruncie do -2°C. Najniższe temperatury wystąpią nad ranem. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. LUW_0610_PR_20200520101121463...

20 maja 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!