Władze Gminy
6 czerwca 2018

inż. Andrzej Chabros – Wójt Gminy tel: 81 75-70-900
mgr Szymon Czech – Sekretarz Gminy tel: 81 75-70-015
mgr Ewa Witkowska – Skarbnik Gminy tel: 81 75-70-157