Fundusz Dróg Samorządowych
14 maja 2021

Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością dzięki dofinansowaniu przebudowy drogi ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Projekt o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 105148L wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2006L w m. Dratów i Dratów Kolonia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2007L w m. Dratów-Kolonia, od rob. 0+000,00 do km rob. 1+159,85”

Droga gminna Dratów i Dratów Kolonia jest włączona do dróg powiatowych i jednocześnie pełni funkcję głównej drogi dojazdowej do posesji mieszkańców Gminy Ludwin, a także drogi dojazdowej do takich miejsc jak, gminne boisko sportowe, cmentarz parafialny oraz tereny inwestycyjne.

W ramach przedmiotowego zadania, poprzez przebudowę drogi gminnej nastąpi poprawa parametrów technicznych dróg poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz umocnienie zjazdów i poboczy drogi, a przede wszystkim zwiększenie szerokości drogi do 5 m.

W związku z realizacją przedmiotowego zadania nastąpi poprawa dostępności terenów inwestycyjnych tj. do terenów należących do LW „Bogdanka” w Dratowie Kolonii i rozbudowanej obecnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie. W niedługim czasie planowane jest wykonanie na terenie Biblioteki placu zabaw dla dzieci.

Całkowita wartość robót brutto wynosi 1 031 196,97 złotych
Kwota dofinansowania: 512 355,00 złotych