Ciekawe miejsca
6 czerwca 2018

1) MUZEA
Lokalna Izba Pamięci w Zezulinie
Gmina Ludwin , 21-075 Ludwin
czynna poniedziałek ,środa ,czwartek od 8-15 °° przez cały rok
w inne dni po uzgodnieniu z P. Barbarą Suską tel/081/75 70050
ekspozycja stała, wstęp wolny.

2) ZABYTKI
Cerkiew pod wezwaniem św .Mikołaja w miejscowości Dratów stanowi jeden z
nielicznych przykładów budownictwa sakralnego w woj.lubelskim wzniesionego . w tz. „stylu
rosyjskim” ok. 1880r. Posiada bogatą rozczłonkowaną bryłę architektoniczną oraz omamemtyzację.
Cerkiew jest czynna w co drugą niedzielę miesiąca nabożeństwo o godz. 1100 Odpust na św.
Mikołaja w maju.

Dworek w Ludwinie z 1884r. oraz spichlerz z 1888r.
Zespół Parkowo-Dworkowy w Kaniwoli.

3) MIEJSCA PAMIĘCI
1. Pomnik w miejscowości Dratów przy drodze Ludwin- Puchaczów z tablicą o treści:
..Ku czci poległych w obronie całości granic Rzeczpospolitej Polskiej 18/11 1918 R. W 10-letnią Rocznicę Niepodległości Polski 11 Xl 1928 R”

2. Tablica pamiątkowa poświęcona pisarzowi Andrzejowi Luczeńczykowi przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ludwinie. Ufundowana przez mieszkańców w 50 rocznice urodzin i 10 rocznicę śmierci.

Stała wystawa o życiu i twórczości pisarza znajduje się w tejże Bibliotece. Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz .od 9 -tej do 16-tej

4) TERENY LEŚNE
Na terenie gminy Ludwin największe kompleksy leśne występują w części północno- wschodniej .Są one objęte ochroną jako Park Pojezierza Łęczyńskiego. Niewielkie enklawy lasów spotyka się i w zachodniej części gminy. Sa to lasy gradowe pomiędzy miejscowościami Grądy i Kol. Dąbrowa , olsy koło miejscowości Radzic Stary oraz KoL Dratów .Najcenniejszym kompleksem leśnym w gminie Ludwiń jest kompleks leżący pomiędzy jeziorami Piaseczno i Rogóźno.

5) UNIKALNE ROŚLINY ,ZWIERZĘTA
Najcenniejsze rośliny występujące na terenie gminy:
Rośliny naczyniowe -pod ochroną całkowitą
widłak jałowcowaty
rosiczka okrągłolistna
rosiczka pośrednia
Rośliny naczyniowe – pod ochroną częściową
kruszyna pospolita
bagno zwyczajne
kalina koralowa
kopytnik pospolity
grzebienie północne
marzanka wonna
konwalia majowa

Teren gminy jest ostoją wielu zwierząt ,a zwłaszcza ptaków. Stwierdzono tu
występowanie garunków chronionych :
-remiz
-dziwonia
-strumieniówka
podróżniczek
potrzos
pliszka żółta
– dudek

6) ZBIORNIKI WODNE

Jezioro Zagłębocze -powierzchnia ok. 52 ha – kąpielisko i miejsce połowu ryb
Jezioro Łukcze – pow. ok. 58 ha-kąpielisko
Jezioro Piaseczno -pow. ok.86 ha – kąpielisko
Jezioro Bikcze- pow.ok. 105 ha – miejsce połowu ryb
Jezioro Krzczeń -pow.ok.l75 ha – miejsce połowu ryb
Jezioro Rogóźno -pow.ok. 54 ha – kąpielisko, miejsce połowu ryb