Druki i formularze
16 maja 2016

W tym miejscu można pobrać do wypełnienia gotowe formularze i druki wniosków.

ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne (2)
ZP – 1 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
ZP – 2 WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z Miejscowego Planu Zagospodarowania
ZP – 3 ZAŚWIADCZENIE o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji

Wniosek-woda
NOWA DEKLARACJA-2021 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUDWIN
GK – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci WOD-KAN

ZŁOSZENIE WODNOPRAWNE

DEKLARACJA_NA_PODATEK_LESNY.p
DEKLARACJA_NA_PODATEK_OD_NIERUCHOMOSCI.p
DEKLARACJA_NA_PODATEK_ROLNY.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_LESNEGO.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI.p
INFORMACJA_W_SPRAWIE_PODATKU_ROLNEGO.p
WNIOSEK_O_ZWROT_PODATKU_AKCYZOWEGO.p
ZL-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH_LESNYCH.p
ZL-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_LESNYM.p
ZN-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH.p
ZN-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_OD_NIERUCHOMOSCI.p
ZR-1a_DANE_O_NIERUCHOMOSCIACH_ROLNYCH.p
ZR-1b_DANE_O_ZWOLNIENIACH_W_PODATKU_ROLNYM.p
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY LUDWIN
REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
OŚWIADCZENIE
GMINNY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST DLA GMINY LUDWIN NA LATA 2008-2032
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DOTYCZĄCY ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

Wniosek_o zajęcie pasa drogowego

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne 2018

ZP – 6 WNIOSEK o zmianę przeznaczenia działki w MPZP SUIKZ (1)