Wybory

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY SAMORZĄDOWE W DNIU 7 KWIETNIA 2024r.

Wójt Gminy Ludwin informuje, że w dniu wyborów w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024...

4 kwietnia 2024

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Postanowienie_Nr_211.2024...

18 marca 2024

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w...

11 marca 2024

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.

Wójt Gminy Ludwin informuje, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:   1) miejsca zamieszkania, pod którym...

10 marca 2024

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!