Oświata

Kryteria i harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 166 Zarządzenie Nr 167 Zarządzenie Nr 168 Załacznik do zarządzenia Nr 168 Zarządzenie Nr 169 Załącznik do zarządzenia Nr 169...

22 stycznia 2020

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów gimnazjum oraz młodzieży w wieku 16-18 lat

Zgodnie z art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) „ Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy na terenie, której dziecko mieszka, są obowiązani informować go  o...

2 lipca 2019

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów...

2 lipca 2019

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!