Oświata

Informacje o projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Działalność SCWEW realizowana jest w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to...

21 września 2021

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),...

21 września 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników                               Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3...

15 września 2020

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich do ukończenia 18 roku życia.

Ogłoszenie dla rodziców tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół średnich do ukończenia 18 roku życia. Zgodnie z art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910) „Rodzice dziecka...

17 sierpnia 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!