Trasy rowerowe
6 czerwca 2018

Trasy rowerowe wytyczona na terenie Gminy Ludwin to:

1) trasa nr 1 (wytyczona wspólnie ze Łęczyńskim Starostwem Powiatowym)

oraz

2) niebieska – „Bociania” ,

3) zielona – „Żurawia” ,

4) żółta „Czapli”

5) czerwona – „Żółwia”

Wszystkie trasy rowerowe łączą się lub krzyżują w okolicy jeziora Piaseczno, a w pobliżu miejscowości Kaniwola trasa zielona i czerwona splata się z z trasą rowerową Lublin – Wola Uhruska.

Trasa nr 1 ok. 42 km

Puchaczów – Dratów – Uciekajka – Rogóźno – Dąbrowa- pętla wokół Jeziora Krzczeń – Radzic Stary- Wólka Nowa Ü- Zawieprzyce

Opis trasy: Jest to bardzo ciekawy szlak, w którym dziki krajobraz Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego miesza się z polami uprawnymi, łąkami, plantacjami chmielu i sadami.Szlak w dużej części wiedzie asfaltowymi drogami powiatowymi, są to jednak drogi o małym natężeniu ruchu. Tylko w okolicach wsi Uciekajka oraz Rogóźno należy zachować zwiększoną ostrożność, gdyż będziemy jechać drogami o bardzo dużym natężeniu ruchu (szczególnie w okresie wiosenno – letnim), prowadzącymi nad jeziora Pojezierza. Część trasy prowadzi również przez drogi gruntowe, gdzie rowerzysta jest najbliżej przyrody, niezakłóconej przejeżdżającymi samochodami. Gruntowe drogi przecinają pola, łąki i piękne lasy. Szlak ten to także wiele zabytków związanych z historią, kulturą oraz tradycją tych terenów. Można także przyjrzeć się wsi polskiej, jej przeobrażeniom, gdzie obok nowych domów i nowoczesnych maszyn na podwórkach, wciąż jednak zauważymy wiele starych chat oraz wozy z zaprzężonym koniem.

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY TRASY:

Puchaczów – Początek trasy znajduje się przy późnobarokowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP z 1778 r. Wnętrze kościoła to głównie styl barokowy. Zaliczany on jest do zabytków klasy „0”. Wybudowany został według projektu architekta Józefa Gringenbergera. Znacznie później, bo w 1907 r., dobudowano zakrystię. W 1854 r. powstała murowana dzwonnica. Świątynię okala XIX – wieczne, murowano – żelazne ogrodzenie z bramą i kapliczkami. Obok plebania z 1809 r., przebudowana na początku XX w.

Przejeżdżamy przez cały Puchaczów, gdzie można zwrócić uwagę na stare zabudowania, mały mostek, pod którym przepływa malownicza rzeka Świnka.

Po prawej stronie widać panoramę Bogdanki, kopalni Lubelskiego Węgla i potężne hałdy skały płonnej.

Wjeżdżamy do Dratowa.

Po lewej stronie panorama Jeziora Dratów – świetne miejsce dla wędkarzy.

W odległości 100 m od przemierzanego przez nas szlaku rowerowego znajduje się miejsce, przy którym warto zatrzymać się na dłużej. Jest to cerkiew prawosławna po wezwaniem św. Mikołaja z 1880 r. Przykład budownictwa sakralnego wzniesionego w tzw. „stylu rosyjskim”. Posiada bogatą, rozczłonkowaną bryłę architektoniczną. Do cerkwi prowadzą pozostałości zabytkowej alei.

Nieopodal cerkwi znajduje się drewniany dom duchowieństwa z XIX w.

Po lewej stronie z panoramą Jeziora Dratów w tle znajduje się Obelisk, który powstał ku czci dziesięciu członków Polskiej Organizacji Wojskowej poległych 1918 r. podczas rozbrajania austriackiego posterunku.

Wieś Uciekajka [ Wjeżdżamy w las, w którym znajduje się Jezioro Brzeziczno. Od 1959 r. jest to rezerwat florystyczny. Ochrona objęte jest płytkie jezioro otoczone torfowiskiem, lasami z rzadko spotykanymi gatunkami roślin i zwierząt. Jadąc lasem, możemy skręcić w lewo, gdzie można zrobić dłuższą przerwę nad Jeziorem Rogóźno. Jest to przepiękne jezioro otoczone lasem. Odpocząć możemy na drewnianym pomoście. Rogóźno to raj dla wędkarzy, którzy złowią tutaj szczupaka, karasia, płotkę, okonia, leszcza, lina, karpia i węgorza.

Kościół w Rogóźnie.

Wieś Dąbrowa.

Pętla wokół Jeziora Krzczeń 10 km

Przydrożna kapliczka

Radzic Stary w pobliżu szlaku rowerowego – użytek ekologiczny.

Warto zwrócić uwagę na pola chmielowe i znajdujące się przy niektórych gospodarstwach suszarnie chmielu, często stare, ale do dnia dzisiejszego wykorzystywane.

Zawieprzyce – wieś położona na prawym brzegu Wieprza była dawną siedzibą magnacką. W XVI w. Zawieprzyce należały do Zawieprzskich herbu Janina, którzy posiadali tu zamek obronny. Następnymi właścicielami byli między innymi Firlejowie i Gorajscy. Kolejny właściciel, wojewoda wołyński Anatazy Miączyński, utworzyły tzw. klucz zawieprski i wybudował barokowy pałac. W końcu XVIII w. Zawieprzyce zostały sprzedane A. Morskiemu, a później przeszły w ręce Ostrowskich, w posiadaniu, których znajdowały się do 1945 r.

Wiekowe lipy rosnące w tutejszym parku z pewnością pamiętają lato 1883 roku, kiedy to 16 – letnia Marysia Skłodowska (późniejsza noblistka) spędzała tu wakacje w dworku stryja Ksawerego, który był dzierżawcą dworku w Zawieprzycach. Prochy jej krewnych spoczywają w rodzinnym grobowcu Skłodowskich na pobliskim cmentarzu w Kijanach.

Zatrzymać się tutaj trzeba na dłużej, ze względu na mnogość miejsc zabytkowych wartych obejrzenia;
ruiny zamku z XVII w., wzniesionego przez Anatezego Miączyńskiego wg projektu Tylmana z Gameron;
barokowa kaplica z końca XVII w., najlepiej zachowany zabytek zespołu;
lamus z I połowy XVII w., obecnie siedziba bibloteki;
ruiny klasycystycznej oranżerii z I połowy XIX w., znajdujące się w północnej części parku;
lipa Sobieskiego, rosła w północnej części parku, przed laty powalona przez burzę (obwód ok. 7 m ). Z jej odnogi udało się wyhodować już spore drzewko;
oficyna barokowa z XVIII w., odbudowana po wojnie i przeznaczona na szkołe; obok barokowa brama wjazdowa;
kopiec z figurą zwieńczoną żelaznym krzyżem, w przekazach mieszkanców upamiętniający opisaną poniżej parę tragicznych kochanków zamurowanych w zamkowej wieży przez zazdrosnego kasztelana.

Flora –

· Ekosystemy wodne (rdestnice, rdest ziemnowodny, osoka aloesowata, grzybienie białe, grążel żółty, kożuch rdestnicy grzebieniastej, rzęsa, spirodela wielokorzeniowa, pałki, tatarak, trzcina, manna oraz wysoka turzenica.

· Ekosystemy torfowiskowe (pokryte roślinnością szuwarową, zaroślami łozowymi, wierzbą rokitą, brzozą niską bądź olsami, turzyce, wierzbę lapońską i borówkolistną, karłowata sosna i brzoza, wełnianka pochwowata, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, storczyk krwisty oraz cztery gatunki rosiczki.

· Ekosystemy łąkowe – (trzęślica modra, kostrzewa, wiechlina, kosaciec syberyjski, goździk pyszny, goryczka wąskolistna.

Fauna – Wśród ssaków spotkać można łosia, jelenia, sarnę, dzika, lisa, wilka. Wśród ptaków kaczkę, łabędzia, nura, rybitwę, czajkę, słowika, kulika, żurawia, bociana białego, jastrzębia, krogulca, myszołowa, skowronka.

Coś dla wędkarzy – Jezioro Dratów, Jezioro Rogóźno, Jezioro Krzczeń oraz rzeka Wieprz to miejsca gdzie nawet najbardziej wybredny wędkarz znajdzie coś dla siebie. W wodach tych można złowić; szczupaka, karasia, płotkę, okonia, leszcza, lina, karpia i węgorza.

Coś dla amatorów runa leśnego – W lasach, przez które prowadzi szlak znaleźć można; borowiki, koźlaki, podgrzybki, gąski, kurki, maślaki, jagody, borówki, poziomki i żurawiny.

Trasa rowerowa „Bociana” – ok.40 km

Początek trasy Szkoła w Zezulinie/Mini ogród botaniczny/ -Lokalna Izba Pamięci – ekspozycja stałą/pokaz wypieku sękacza!

Kościół figurka Matki Boskiej

Gospodarstwo Agroturystyczne „W Lesie”Joanna Wójcik /ognisko ,pokaz wyrobu sera ,masła, możliwość zamówienia obiadu ,poczęstunku!

Zespól Pałacowo- Parkowy,Barokowa Kaplica w Zawieprzycach

Kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna

Grób nieznanego żołnierza w lesie

Użytki ekologiczne, siedzisko bociana białego i Czemego

Kapliczka przydrożna

Stuletnie lipy – pomniki przyrody

Państwo Prokopiukowie – możliwość zamówienia poczęstunku,

Przystań koło Państwa Marii i Wiesława Wójcików- własne wyroby mięsne

cmentarz niemiecki

Krzyż przydrożny

Krzyż przydrożny

Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy Gościńcu” -możliwość zorganizowania

ogniska ,poczęstunku ,zamówienia obiadu

Przystanek w łąkach Państwo Kawalerscy

Jezioro Krzczeń

Kosów Gospodarstwo Agroturystyczne” Hacjenda „Stadnina Koni” ,świnki

wietnamskie”

Sklep Dragon

Las mieszany.

Rejon Brzeziczno, Pole namiotowe, Ośrodki Wypoczynkowe

Stadnina Koni – Szymon Kozak

Las „Bankówka”

Hodowla świnio-dzików P .Malesa

Jezioro Rogóżno ,Ośrodek Sportów Wędkarskich

Aleja zabytkowych drzew

Cmentarz – grób żołnierzy ….

Most na Kanale Wieprz- Krzna

Krzyż przydrożny

Boisko sportowe

Trawa żubrówka -łąka

Grób nieznanego żołnierza

Stadnina Koni

Las „Borek” Witaniów

Kapliczka przydrożna

Szkoła Zezulin

TRASA ROWEROWA-” Żurawia”

Cerkiew

cmentarze

Obelisk

Sklepy

Gospodarstwo Agroturystyczne -Urszula i Zbigniew Lipscy

Kanał Wieprz -Krzna

Most Rogóźno -Zabitek

Sklep u Julii Krępackiej

Gospodarstwo ekologiczne – Anna i Stanisław Sadurowie

Jezioro Krzczeń

Rezerwat przyrody przy j.Łukcze

Bar „Przystań”

Bankówka – las

Jezioro Brzeziczno

J .Piaseczno

Gospodarstwo Agroturystyczne- Wiesława i Tadeusz Kiejnichowie

Zbiornik „Szczecin”

Jezioro Dratów.

TRASA ROWEROWA – „Czapli”

Plac Spotkań Kulturalnych w Ludwinie

Biblioteka im. A.Łuczeńczyka

Stadnina Koni

Las

Jezioro Rogóźno /źródło rzeki Tyśmienicy/ plaża

Gajówka p.Kochan

Sklep Uciekajka

Gospodarstw Agroturystyczne- Wiesława i Tadeusz Kiejnichowie

Zalew Szczecin

Jezioro Dratów

Zalewisko p. Jakubowskich

Boisko sportowe

Biblioteka.

TRASA ROWEROWA-„Zółwia ”

Jezioro Uściwierz

Czarnylas

Jelino

Jagodno cmentarz

Jezioro Zagłębocze

Ośrodek Wypoczynkowy -WZGS

Rozpłucie II

Piaseczno wieś

Rogóżno „Barkówka”

Uciekajka -sklep

Kaniwola