Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2020 roku.

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2020 roku. Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert...

2 lipca 2020

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóżnie

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19...

29 czerwca 2020

O G Ł O S Z E N I E

Wyniku dotyczącego oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w formie wsparcia przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Regatowa w dniu...

26 czerwca 2020

Oferta Stowarzyszenia Lubelska Grupa Regatowa

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.). Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19...

18 czerwca 2020

II Otwarty konkurs ofert na rok 2020

Wójt Gminy Ludwin w dniu 10 czerwca 2020 r. ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ludwin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz ratownictwa i ochrony ludności w okresie od 1...

10 czerwca 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!