Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Biblioteka bramą Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego” – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie – dostawa i montaż mebli wolnostojących,...

24 września 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.06.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rogóźno i Zezulin Drugi niezbędnej do sprawnego i ciągłego dostarczania i zaopatrzenia w wodę infrastruktury turystycznej. Dostawa zestawu inkasenckiego...

22 września 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Za.271.04.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak sprawy: Za.271.04.2020 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105148L WRAZ Z WŁACZENIEM DO DROGI POWIATOWEJ NR 2006L W M. DRATÓW I DRATÓW-KOLONIA...

15 września 2020

Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarcia ofert (1)...

10 września 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@gminaludwin.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!