Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy: OSP.1.2020 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1  ...

23 czerwca 2020

Informacja z otwarcia ofert

OSP.01.2020                                                                       Rogóźno, dn.15.06.2020 r. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) OSP Rogóźno informuje, że w prowadzonym...

15 czerwca 2020

Pytania i wyjaśnienia – „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno”

Znak sprawy: OSP.1.2020   dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno”. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zamieszczone zostało w Biuletynie...

8 czerwca 2020

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno

Ogłoszenie nr 547475-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. Gmina Ludwin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla OSP Rogóźno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

4 czerwca 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: Za.271.03.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Ludwin w 2020 roku....

10 kwietnia 2020

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
ludwin@lubelskie.pl

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!