O Gminie
6 czerwca 2018

Gmina Ludwin od dawna ma ugruntowaną pozycję na turystycznej mapie Lubelszczyzny. Z każdym rokiem gmina gości coraz większą ilość turystów i wczasowiczów. W gminie Ludwin mieszczą się liczne ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne. Podczas wypoczynku w Gminie Ludwin można skorzystać z przysmaków domowej kuchni oraz zapoznać się z bogactwem „poleskiej” kultury ludowej.

O uroku regionu decydują równiny z dużą ilością bagien, torfowisk, jezior oraz sporą ilością lasów. Na terenie gminy Ludwin można się zetknąć z bardzo bogatą zarówno fauną jak florą. Występuje tu dosyć dużo roślin będących pod ochrona takich jak brzoza niska, wierzba lapońska, rosiczka pośrednia, pełnik europejski i wiele innych. Niezmiernie bogaty jest także świat zwierząt. Dominują tu ptaki błotne i wodne jakie jak: gęś gęgawa, żurawie, brodziec krwawodzioby, kuliki wielkie. Występują również ptaki drapieżne. Wśród nich najbardziej popularne są: bielik, kobczyk oraz błotniak zbożowy. Pośród ssaków dominującymi gatunkami są sarny, dziki, jelenie, wydry i łosie.
Do najpiękniejszych akwenów wodnych – pod względem turystycznym należą jeziora Piaseczno o powierzchni ok. 85 i głębokości 39 m, J.Łukcze, J. Rogóźno, J. Bikcze, J. Krzczeń, J. Zagłębocze, J. Brzeziczno, J. Dratów. Większość jezior jest pochodzenia krasowego. Jezioro Rogoźno oraz J. Dratów są ulubionym miejscem do wędkowania dla pasjonatów tego sportu. Jeziora Piaseczno, Łukcze, Zagłębocze są odwiedzane głównie przez miłośników kąpieli i sportów wodnych.

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów zabytkowych. W miejscowości Dratów istnieje zabytkowa cerkiew i cmentarz prawosławny. W Kaniwoli znajduje się zespół dworsko-parkowy z pięknym drzewo-stanem” -w parku. Natomiast w Ludwinie do zabytków należy budynek Urzędu Gminy oraz dwór i spichlerz.

Turystyka na terenie gminy zlokalizowana jest wyłącznie na terenach rekreacyjnych wokół jezior. Obszary te zaliczane są do drugiej kategorii atrakcyjności. Jeziora przyciągają mieszkańców województwa Lubelskiego,
nie brakuje tu turystów z innych regionów Polski, a nawet świata. W sezonie letnim na terenie gminy wypoczywa średnio około 20 000 osób. Istnieją tu ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe a także gospodarstwa agroturystyczne.
Duża część turystów wypoczywa indywidualnie we własnych domkach letniskowych położonych nad jeziorami.