Pracownicy
7 czerwca 2018

 

mgr Alicja Bijata – Radca Prawny tel: 81 75-70-029

 

mgr inż. Monika Gryglicka- Inspektor ds. obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki tel: 81 75-70-901

 

mgr Anna Wowra – Inspektor ds. księgowości i rozliczeń zobowiązań podatkowych tel: 81 75-70-001
Iwona Szelepusta – Inspektor ds. insp. ds. wymiaru podatku od nieruchomości, egzekucji tel: 81 75-70-001                                                                   mgr Magdalena Szynkora – Pomoc
mgr Barbara Żmuda – d/s wymiaru podatków i opłat tel: 81 75-70-001

 

Wakat – ds. płac nauczycieli tel: 81 75-70-903
mgr Anna Białota – Inspektor ds. księgowości szkolnej tel: 81 75-70-903
mgr Renata Jazgarska – Inspektor ds. księgowości szkół tel: 81 75-70-903
mgr Joanna Guz – Inspektor ds. oświaty i księgowości tel: 81 75-70-903

 

mgr Erwina Smyk – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-157
Elżbieta Kapłon – Inspektor ds. budżetu tel: 81 75-70-336
Agnieszka Dziadko – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-336
Marzena Winiarczyk – Referent ds. księgowości tel: 81 75-70-336
mgr Urszula Kirejczyk – Referent ds. budżetu tel: 81 75-70-336
Emilia Zyga – Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-336
Emilia Kurlak – Ispektor ds. kadr i płac tel: 81 75-70-029

 

Krystyna Florek – Inspektor ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego tel: 81 75-70-018
mgr inż. Jarosław Czuchaj – Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji tel: 81 75-70-018
mgr inż. Agnieszka Orłowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i spraw komunalnych tel: 81 75-70-018

 

Wakat – ds. rozliczeń i inkasa za wodę i nieczystości tel: 81 75-70-040
Agnieszka Koza – Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040
mgr Elżbieta Czarnecka – Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040

 

inż. Mariusz Zakostowicz – Inspektor ds. Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel: 081 75-70-675
Halina Drabik – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa tel: 81 75-70-675
mgr Paweł Zdunek – Inspektor ds. komunalnych tel: 8175-70-675

 

mgr Artur Ogórek – Inspektor ds. promocji gminy, strategii, informatyzacji oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd Stanu Cywilnego, Rejestr Dowodów Osobistych, Ewidencja Ludności tel: 81 75-70-039

 

Tadeusz Bogusz – Kierowca
Wiesław Drabik – Kierowca

 

Krzysztof Sawuła – Konserwator

Robert Tkaczyk – Konserwator
Grzegorz Sułek – Konserwator
Mariusz Sondaj – Konserwator
Rafał Gajos- Konserwator

 
Katarzyna Jachymek – Personel obsługi urzędu
Tomasz Stachura – Rzemieślnik wykwalifikowany