Pracownicy
7 czerwca 2018

 

mgr Michał Bijata – Radca Prawny tel: 81 75-70-029

mgr inż. Monika Gryglicka- Inspektor ds. obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki tel: 81 75-70-901

Karolina Prończuk – Pomoc administracyjna

mgr Ewa Witkowska – Skarbnik Urzędu Gminy tel. 81 75-70-157

mgr Anna Wowra – Inspektor ds. księgowości i rozliczeń zobowiązań podatkowych tel: 81 75-70-001
Iwona Kowalczyk – Inspektor ds. insp. ds. wymiaru podatku od nieruchomości, egzekucji tel: 81 75-70-001                                                                   mgr Magdalena Szynkora – Inspektor ds. podatków,  wpłat oraz zwrotu podatku akcyzowego tel: 81 75-70-001
mgr Barbara Żmuda – Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat tel: 81 75-70-001

 

Emilia Jóźwiak  – Inspektor ds. płac nauczycieli tel: 81 75-70-903
mgr Anna Białota – Inspektor ds. księgowości szkolnej tel: 81 75-70-903
mgr Renata Jazgarska – Inspektor ds. księgowości szkół tel: 81 75-70-903
mgr Joanna Guz – Inspektor ds. oświaty i księgowości tel: 81 75-70-903

 

mgr Erwina Smyk – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-157
Agnieszka Dziadko – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-336
Marzena Winiarczyk – Referent ds. księgowości tel: 81 75-70-336
mgr Urszula Kirejczyk – Referent ds. budżetu tel: 81 75-70-336

Danuta Matuszak – Pomoc administracyjna

Emilia Kurlak – Inspektor ds. kadr i płac tel: 81 75-70-029

 

Krystyna Florek – Inspektor ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego tel: 81 75-70-018
mgr inż. Jarosław Czuchaj – Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji tel: 605 610 010
mgr inż. Agnieszka Orłowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i spraw komunalnych  tel: 81 75-70-018

Aleksandra Olech / mgr Karolina Goch – Referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa tel: 81 75-70-018

 

mgr Elżbieta Czarnecka – Inspektor ds. rozliczeń i inkasa za wodę i nieczystości tel: 81 75-70-040
Agnieszka Koza -Inspektor ds. archiwum, działalności gospodarczej i spraw komunalnych tel: 81 75-70-040

 

inż. Mariusz Zakostowicz/ Mariusz Sondaj  – Inspektor ds. Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel: 081 75-70-675
mgr Aleksandra Klimkiewicz – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych  tel: 81 75-70-675
mgr Paweł Zdunek – Inspektor ds. komunalnych tel: 8175-70-675

 

mgr Artur Ogórek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Rejestr Dowodów Osobistych, Ewidencja Ludności tel: 81 75-70-039

 

Tadeusz Bogusz – Kierowca
Łukasz Hołowiński – Kierowca

Krzysztof Sawuła – Konserwator

Robert Tkaczyk – Konserwator
Grzegorz Sułek – Konserwator
Mariusz Sondaj – Konserwator
Rafał Gajos- Konserwator

Katarzyna Jachymek – Personel obsługi urzędu

Wiesława Sagan — Personel obsługi urzędu

Tomasz Stachura – Rzemieślnik wykwalifikowany

Mirosław Zbaraszczuk- Elektryk