Pracownicy
7 czerwca 2018

mgr Alicja Bijata – Radca Prawny tel: 81 75-70-029

mgr inż. Monika Gryglicka- Inspektor ds. obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki tel: 81 75-70-901

–  – Inspektor ds. wymiaru podatku tel: 81 75-70-001
Anna Wowra – Inspektor ds. księgowości i rozliczeń zobowiązań podatkowych tel: 81 75-70-001
Iwona Szelepusta – Inspektor ds. insp. ds. wymiaru podatku od nieruchomości, egzekucji tel: 81 75-70-001                                                            mgr Magdalena Szynkora – pomoc administracyjna

Zofia Trębicka – Inspektor ds. płac nauczycieli tel: 81 75-70-903
mgr Anna Białota – Inspektor ds. księgowości szkolnej tel: 81 75-70-903
Anna Gregorowicz – Inspektor ds. księgowości szkół tel: 81 75-70-903
mgr Joanna Guz – Referent ds. oświaty i księgowości tel: 81 75-70-903

mgr Erwina Smyk – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-157
Elżbieta Kapłon – Inspektor ds. budżetu tel: 81 75-70-336
Agnieszka Dziadko – Inspektor ds. księgowości tel: 81 75-70-336
Marzena Winiarczyk – Referent ds. księgowości tel: 81 75-70-336
mgr Urszula Kiryjejczyk – Referent ds. budżetu

Emilia Zyga – pomoc administracyjna

Emilia Kurlak – Ispektor ds. kadr i płac

mgr inż. Agnieszka Orłowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego i spraw komunalnych tel: 81 75-70-018
Krystyna Florek – Inspektor ds. gospodarki gruntami i mienia komunalnego tel: 81 75-70-018
mgr inż. Jarosław Czuchaj – Inspektor ds. drogownictwa i inwestycji tel: 81 75-70-018

Danuta Pawlak – Podinspektor ds. rozliczeń i inkasa za wodę i nieczystości tel: 81 75-70-040
Agnieszka Koza – Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040
mgr Elżbieta Czarnecka – Pomoc administracyjna tel: 81 75-70-040

inż. Mariusz Zakostowicz – Inspektor ds. Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel: 081 75-70-675
Halina Drabik – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa tel: 81 75-70-675
mgr Paweł Zdunek – Inspektor ds. komunalnych tel: 8175-70-675                                                                                                                                    mgr Aleksandra Klimkiewicz – pomoc administracyjna

mgr Artur Ogórek – Inspektor ds. promocji gminy, strategii, informatyzacji oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, Urząd Stanu Cywilnego, Rejestr Dowodów Osobistych, Ewidencja Ludności tel: 81 75-70-039

Andrzej Lipski – Kierowca
Wiesław Drabik – Kierowca

Tadeusz Bogusz – Konserwator
Jan Dziadko – Konserwator
Grzegorz Sułek – Konserwator
Mariusz Sondaj – Konserwator

Katarzyna Jachymek – Personel obsługi Urzędu
Rafał Gajos- Robotnik gospodarczy
Tomasz Stachura – Rzemieślnik wykwalifikowany