Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Polesie”
13 lutego 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”.

Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa a zebrane informacje będą udostępniane w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania
i ewaluacji działalności LGD „Polesie” i wdrażania LSR.

Ankieta znajduje się w odnośniku:

[url=https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c2b4562c&&b=6237120baf0&&c=914ef27e]https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c2b4562c&&b=6237120baf0&&c=914ef27e[/url]

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!