ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
16 listopada 2011

W związku z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu na terenie powiatu włodawskiego, świdnickiego oraz łęczyńskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej działalności firmy oraz warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: [email protected].
Ankieta ma na celu zbadanie lokalnego rynku usług telekomunikacyjnych oraz zainteresowania operatorów telekomunikacyjnych współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu na preferencyjnych warunkach.
Serdecznie dziękujemy.