Apel o pomoc dla powodzian
1 lipca 2010

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej. „SOLIDARNI” podjął decyzję zorganizowania wspólnej społecznej akcji pomocy rolnikom. dotkniętych klęską powodzi. Związek zwraca się do wszystkich rolników, przedsiębiorstw rolnych i instytucji związanych z rolnictwem jak wytwórnie pasz, zakłady nawozowe, zakłady produkcyjne,. środki ochrony roślin, . centrale nasienne i inne przedsiębiorstwa o pomoc tym rolnikom w. postaci przekazania ich produktów dla potrzebujących rolników.
związek będzie zbierał zapotrzebowanie od rolników zalanych wodą oraz od rolników i zakładów darczyńców i zorganizuje sprawne przekazanie tych produktów. Wiadomo, że pomoc tym rolnikom nie kończy się dziś.
Dlatego . też prosimy rolników .. i przedsiębiorstw•• rolnych o zgłaszanie swój ej Pomocy w postaci zboża, pasz , nawozów na okres późniejszy• tL lipiec, sierpień i wrzesień, .. które to towary pozwolą na zagospodarowanie bardzo wiele tysięcy hektarów w postaci obsiania, nawożenia i oprysku oraz paszę dla zwierząt.
To będzie jedyny ratunek dla tych rodzin rolniczych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod wskazany adres pisemny lub telefoniczny.
Natomiast prosimy Panią Wojewodę b rozpropagowanie poprzez swoje służby na terenie Pani województwa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
Podajemy adres i telefony kontaktowe:
Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” Ul. Wojska Polskiego 18/305
58-500 Jelenia Góra
Tel. 880-55-22-52 75/7694 564
Przewodniczący
/-/ Marian Zagórny

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!