Apel o przeprowadzenie przeglądów użytkowanych instalacji grzewczych i przewodów kominowych
17 listopada 2015

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej kieruje pismo do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, w którym apeluje o bezzwłoczne dokonanie przeglądów użytkowanych instalacji grzewczych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zgodnie z art. 61, art. 62 i art. 70 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek dokonywania co najmniej raz w roku kontroli okresowej stanu technicznego i drożności przewodów kominowych oraz usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska takie ja: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym bądź zatrucie gazem.

Pełna treść pisma znajduje się w załączniku.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!