Apel o wykaszanie traw i chwastów na terenie gminy Ludwin
26 kwietnia 2013

Wójt Gminy Ludwin przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z tereny gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty i nie wykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe wobec najbliżej położonych gospodarstw rolnych i lasów.
Ponadto tak zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy oraz staja się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, itp., a także stwarzają duże utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich (przez nadmierny wysiew chwastów).
Likwidacja chwastów powinna być prowadzana systematycznie, przez cały rok, od wiosny do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowania wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).
Przypomina się również rolnikom, którzy składają wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.
Jednocześnie zwraca się uwagę, na fakt, że część mieszkańców gminy stosuje pseudodegradalne zabiegi na terenie łąk i ogrodów, polegające na wypalaniu traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie wiosny i jesieni – co jest karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z e zm.).
Zamiast wypalania, skoszoną trawę, suchą roślinność można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie pozyskanie w ten sposób najtańszego nawozu organicznego służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.
Informuje się ponadto, że w sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, jak również być podstawą nałożenia mandatu karnego.
W związku z powyższym apeluje się o jak najszybsze wykaszanie zachwaszczonych gruntów, aby uniknąć wyżej wymienionych zagrożeń.

Wójt
Andrzej Chabros

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!