Autor: ludwin_admin

Ogłoszenie dodatek węglowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie informuje, że z uwagi na brak środków z budżetu państwa nie jest możliwa realizacja wypłat dodatku w terminie wskazanym w art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku...

20 września 2022

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ MŁODZIEŻY UCZĘSZCZAJĄCEJ DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),...

19 września 2022

LUBELSKIE ROWEROWE Z KSOW-EM/ ROWEROWO=ZDROWO

17 września w naszej gminie odbył się rajd rowerowy „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em” oraz ROWEROWO=ZDROWO Celem rajdu była aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich i poznanie walorów...

19 września 2022

KOMUNIKAT

W związku z okresem intensywnych upraw polowych i zaobserwowanymi zniszczeniami, prosimy o zachowanie granic pasa drogowego podczas uprawy gruntów przylegających do dróg gminnych, a zwłaszcza nie podorywanie nawierzchni dróg. Powoduje to uszkodzenie nawierzchni oraz zmniejszenie...

19 września 2022

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!