Bezpieczna i piękna wieś 2017
26 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2017 roku.

[b]Regulamin konkursu „Piękna i bezpieczna wieś”[/b]
1. Cel konkursu.
Celem konkursu jest podniesienie estetyki i bezpieczeństwa wyglądu terenów wiejskich.
W swoich założeniach konkurs jest zachętą do zadbania o estetykę oraz bezpieczeństwo zagród wiejskich, działek jak również instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Ludwin /Szkół sklepów, zakładów produkcyjnych itp./
Konkurs powinien skłaniać mieszkańców sołectw i kierowników jednostek podnoszenie estetyki i wyglądu swoich posesji.
2. Konkurs organizowany jest w jednym etapie w 4 kategoriach:
1. Najpiękniejszy ogród ozdobny,
2. Najpiękniejszy ogród warzywny,
3. Najbardziej estetyczny teren wokół instytucji, sklepu, zakładu produkcyjnego,
4. Najbardziej bezpieczne i zadbane gospodarstwo rolne
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po uprzednich komisyjnych kwalifikacjach przez Komisję w składzie:
1) Gminny Komendant OSP,
2) Przedstawiciel Rady Gminy,
3) Przedstawiciel UG,
4) Przedstawiciel PZDR,
5) Sponsorzy,
6) Przedstawiciel GCKiS w Ludwinie.
3. Organizatorzy Konkursu
Głównym organizatorem jest Wójt Gminy Ludwin przy udziale:
1) GCKiS w Ludwinie,
2) Komendanta Gminnego OSP,
3) Przedstawiciela Rady Gminy,
4) Przedstawiciela UG,
5) Przedstawiciela PZDR,
4. Udział w konkursie mogą brać:
a) Właściciele, współwłaściciele (oraz ich dzieci) gospodarstw rolnych,
b) Właściciele, współwłaściciele (oraz ich dzieci) domów jedno- i wielorodzinnych
c) Dyrektorzy instytucji, kierownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.
5. Warunki udziału w konkursie:
a) warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji wg załączonego wzoru
b) zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela GCKiS w Ludwinie pod nr telefonu (81)757-03-60 lub mailowo [email protected] do dnia 15 maja 2017 r.
6. Termin konkursu:
a) maj – ogłoszenie konkursu i przyjmowanie deklaracji
b) lipiec – dokonanie lustracji przez przedstawicieli komisji
c) wrzesień – podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników.
Wykonanie wystawy pokonkursowej.
7. Nagrody:
Nagrody są przewidziane dla laureatów pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

Wójt Gminy Ludwin
Andrzej Chabros

Ludwin, dnia 25 kwiecień 2017 r.

Regulamin konkursu.d
Regulamin konkursu.d

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!