Bezpłatne szkoły dla dorosłych
2 września 2016

Zespół Szkół w Ludwinie jest placówką, która w swojej ofercie edukacyjnej skutecznie łączy tradycyjne już kierunki kształcenia – m.in. rolnik, agrobiznes, technik logistyk, technik rachunkowości, technik administracji, kucharz, z nowymi kierunkami, dostosowanymi do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Szkoła jako jedyna w powiecie łęczyńskim, kształci młodzież i dorosłych w profilach medycznych, w zawodzie: technik masażysta, technik sterylizacji medycznej i opiekun medyczny. Uruchomiła również nowe kierunki kształcenia, takie jak: technik usług kosmetycznych, fototechnik oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Uczniom i słuchaczom placówka gwarantuje wykwalifikowaną kadrę, doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie, możliwość odbywania zajęć praktycznych m.in. w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej oraz możliwość zdawania w szkole egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Program realizowany w ramach zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przybliża słuchaczom zagadnienia dotyczące konkretnego zawodu. Dostarcza kompendium wiedzy zarówno jeśli chodzi o przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące. Co ważne, szkoła umożliwia pogłębienie znajomości języka angielskiego w ramach specjalistycznego słownictwa związanego z konkretnym zawodem. To wszystko sprzyja zdobyciu wszechstronnego wykształcenia, a dla „praktyków” ugruntowania już posiadanej wiedzy.

W tej chwili życie jest tak dynamiczne, że zapotrzebowania na specjalistów ciągle się zmieniają,
a co za tym idzie także nasze ukierunkowania, które stale uzupełniamy. Człowiek specjalizuje się również
w czasie pracy i później ma chęć poszerzania swojej wiedzy w określonym zakresie. Dlatego Zespół Szkół w Ludwinie wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom takich osób, swoją ofertę edukacyjną przygotował zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych.

Obecnie w Zespole Szkół w Ludwinie trwa nabór do następujących typów szkół:
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – absolwentów 3- letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmujemy na semestr III.

SZKOŁY POLICEALNE FORMA ZAOCZNA – wymagane wykształcenie średnie
– technik administracji (możliwość wyboru dodatkowych zajęć: sekretarka medyczna/rejestratorka medyczna)
– technik usług kosmetycznych,
– opiekun medyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik ochrony fizycznej osób i mienia.

SZKOŁY POLICEALNE FORMA STACJONARNA – WIECZOROWA
– terapeuta zajęciowy,
– opiekunka środowiskowa,
– technik masażysta,

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – wymagane ukończenie 18. roku życia
– kucharz,
– agrobiznes,
– rolnik,
– fototechnik,
– technik logistyk,
– rachunkowość,
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– klasa kosmetyczna,
– klasa grafiki komputerowej,
– klasa służb ratowniczych.

TECHNIKUM
– fototechnik,
– technik logistyk.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
– kucharz,
– pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.30 ,
tel. (81) 757-00-43 oraz na stronie internetowej www.zsludwin.pl
Zapraszamy! Zapisz się już dziś!

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!