Bezpłatnie usuwamy azbest
29 października 2015

Już w listopadzie ruszy nabór wniosków na rok 2015.

Szanowni Państwo,

przed nami czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Nabór wniosków będzie trwać od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r.
Do wypełnionych wniosków (formularz załączony został poniżej) należy dołączyć:
1) kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
2) kserokopię oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.)

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwych Urzędach Gminy/Miasta które przystąpiły i biorą udział w projekcie oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl.
W Urzędzie Gminy w Ludwinie programem usuwania azbestu zajmuje się Artur Ogórek, tel. (81) 757 06 75. Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 16 (I piętro).

plakat-B2_Azbest_DRUK.p
plakat-B2_Azbest_DRUK.p
plakat-B2_Azbest_DRUK.p

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!