„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Rozpłucie Pierwsze, Uciekajka, Rogóźno”
22 czerwca 2018

Dotujący: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Tytuł operacji: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m. Rozpłucie Pierwsze, Uciekajka, Rogóźno”

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniwoli

Cele: Celem operacji jest utworzenie placu zabaw, ścieżki zdrowia, elementów małej architektury, boiska do piłki siatkowej , pomostu w miejscowościach Rozpłucie Pierwsze, Uciekajka, Rogóźno w celu udostępnienia mieszkańcom gminy oraz turystom infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.

Opis operacji:

Dzięki operacji  utworzono infrastruktury turystycznej w miejscowości Rozpłucie Pierwsze, Uciekajka, Rogóźno. W miejscowości Rozpłucie Pierwsze utworzono  plac zabaw nieogrodzony składający się z czterech urządzeń oraz regulaminu : huśtawki wahadłowej,. huśtawki wagowej, karuzeli krzyżowej ,zestawie zabawowym  tablicy z regulaminem, ścieżki zdrowia- sześć elementów i regulamin , składającej się z; drabinki poziomej na belce drewnianej, drążku gimnastycznym, równoważni, zestawu skośnych belek do przeskoków, podciąg nóg, ławki do ćwiczeń. Ponadto zbudowano pomost o wymiarach 24 m na 1,5 m, mostek drewniany prosty o długości 2m na 1,0m oraz boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9m na 18 m wraz z regulaminem, szesnaście  ławek parkowych  oraz cztery  kosze na śmieci. Działki nr 95/4 i 95/6 w miejscowości Rozpłucie Pierwsze  na których powstała nowa infrastruktura turystyczna są działkami  znajdującymi się przy jeziorze Piaseczno, na których co roku wypoczywa dużo turystów korzystających z kąpieli i promieni słonecznych.  W miejscowości Uciekajka na działce nr 68/2 powstał placu zabaw – cztery urządzenia oraz regulamin tj: huśtawka wagowa dwustanowiskowa, huśtawka ważka, karuzela krzyżowa i zestaw zabawowy, tablica z regulaminem oraz elementy małej architektury  – dwie ławki, oraz jeden kosz. W ostatnich latach miejscowość zyskała wielu mieszkańców oraz zasiedliły się na stałe rodziny z dziećmi w związku powyższym aby sprzyjać integracji społecznej powstał tam plac zabaw . W miejscowości Rogóźno na działce nr. 658/2 przy jeziorze Łukcze umiejscowiono dwa  ławostoły, dwóch ławek,  jednego kosza na śmieci  oraz mostku drewnianego prostego długości 2m na 1,0 m . Wszystkie urządzenia są zgodne z normą PN-EN 1176:2009

Przewidywane wyniki operacji: liczba osób które skorzystają ze wspartych usług to min. 300 osób, powstały trzy nowe obiekty infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej,  oraz 42 szt. nowych elementów małej infrastruktury turystycznej.

Koszty i płatności:

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji (zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) – 98350,00 zł

Kwota przyznanej pomocy zgodnie z zawartą umową  – 98350,00 zł

Wartość całkowita zrealizowanej operacji (zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) –  97 994,10 zł

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!