Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Dratów
24 listopada 2022

Projekt realizowany jest w ramach w ramach poddziałania 19.2 ‘Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ objętego programem w zakresie 4.6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Celem operacji jest rozwój infrastruktury użyteczności publicznej poprzez wykonanie ogólnodostępnego obiektu infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy SP Dratów”. Wzrost zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych sportami zespołowymi na świeżym powietrzu oraz zostanie podniesiona atrakcyjność terenu LGD Polesie  

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dratowie  

Umowa o przyznaniu pomocy nr: 01771-6935-UM0313403/22 z dnia 26.05.2022 r.  

Wartość zadania według umowy:139 819,00 

Całkowita wartość projektu: 139 817,79 

Wartość dofinansowania:139 817,79 

W związku z realizacją projektu wykonano : 

1)2x Piłkochwyt o długości 25 mb n słupkach z profila stalowego, malowane proszkowo 80×80 mm zakończony daszkiem plastikowym. Piłkochwyt systemowy. Wysokość piłkochwytu po zamontowaniu) 2 m. profil przystosowany do mocowania siatki za pomocą haczyków PP. Miedzy 1, a 2 profilem i dwoma ostatnimi występuje zastrzał stalowy stabilizujący słupy zewnętrzne. Wypełnienie piłkochwytu – siatka ochronna polietylenowa oczka 100x 100 mm gr splotu 3 mm. Fundamentowanie słupków min. Poniżej granicy przemarzania.  

 

2) Zakupiono i  dostarczono i montaż chorągiewek  

4 x Chorągiewki narożne uchylne Ø50 z tuleją Część znajdująca się nad powierzchnią płyty boiska ma  min. wysokość 150 cm.  

Skład chorągiewki :  

– rura chorągiewki o długości min. 166 cm i Ø50 mm, wykonana z poliwęglanu  

– tuleja plastikowa Ø50 mm 

– poliestrowa flaga o wymiarach 45×45 cm w pomarańczowo-żółtą kratę, 

– zaczep mocujący flagę na rurze. 

3) Wykonano boisko trawiaste: 

Boisko trawiaste do gry w piłkę narożna o wym. 20×40 + pasy bezpieczeństwa. Wyposażone w bramki systemowe oraz chorągiewki narożne.  Nawierzchnia wraz z podbudową; trawa
z siewu (naturalna), warstwa wegetacyjna, grunt rodzimy.  

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!