Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Zezulin
24 listopada 2022

 

Projekt realizowany jest w ramach w ramach poddziałania 19.2 ‘Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ objętego programem w zakresie 4.6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenach LGD Polesie poprzez budowę nowego obiektu rekreacyjnego na terenie SP Zezulin” 

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zezulinie  

Umowa o przyznaniu pomocy nr: 01728-6935-UM0313402/22 z dnia 11.04.2022 r.  

Wartość zadania według umowy:139 999,00 

Całkowita wartość projektu: 243 318,60 

Wartość dofinansowania:139 999,00 

W związku z realizacją projektu wykonano : 

– bieżnię okólną o długości toru 184 m dwutorowej  o łącznej szerokości bieżni 2,5 m                    – nawierzchnię  poliuretanowa typu natrysk 

-nawierzchnię poliuretanowa typu ET 

-podbudowę z kruszywa naturalnego grubości 4 cm frakcja 1-4 mm 

– podbudowę z kruszywa naturalnego 20 cm 

-tor bieżni z obu stron otoczony obrzeżem betonowym 30×8 cm na podsypce cementowej.  

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!