Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie „Kwalifikacje i Doświadczenie”
12 kwietnia 2017

We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Organizatorzy oferują wsparcie doradczo-szkoleniowe. Każdy uczestnik skorzysta z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 120 godzin szkolenia z wybranego zakresu:
• Monter instalacji OZE,
• Grafik komputerowy,
• Specjalista ds. finansowo-kadrowych,
• Specjalista ds. księgowych,
• Magazynier.
Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.
W ramach projektów organizatorzy zapewniają:
· wykwalifikowaną kadrę trenerską,
· materiały szkoleniowe i podręczniki,
· możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
· stypendium szkoleniowe i stażowe,
· ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
· zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
· catering podczas szkoleń.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje oraz kontakt znajdują się na plakacie.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!