Czyste powietrze
26 października 2023

CZYSTE POWIETRZE

 

CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w  domu, lepsza jakość powietrza
i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest  trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) . Dla Gminy Ludwin jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Wojciechowska 5 ,
20-704 Lublin.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego  jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziom dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów:

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 894 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
2 651 zł- w gospodarstwie jednoosobowym
uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 090 zł- w gospodarstwie wieloosobowym
1 526 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

 Warunkiem podstawowym uzyskania dofinansowania jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

Program przewiduje dofinansowania na:

źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
mikroinstalację fotowoltaiczną,
ocieplenie przegród budowlanych,
stolarkę drzwiową i okienną,
dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Dane liczbowe dla Gminy Ludwin na dzień 29.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 152

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć  71

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1 255 007,02


Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Prowadzony jest w Urzędzie Gminy Ludwin pod adresem: Ludwin 51, 21-075 Ludwin od PN-PT w godzinach funkcjonowania Urzędu. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt tel. 81 757 09 01

Osoba koordynująca:  Aleksandra Klimkiewicz

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

W ramach prowadzonego punktu  udzielone zostaną informacje  dotyczące warunków i zasad udziału w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz pomocw wypełnieniu  i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:
Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Ważniejsze strony do sprawdzenia:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego.html

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!