Demontaż azbestu
6 listopada 2013

Informujemy mieszkańców Gminy Ludwin, że do dnia 29.11.2013 r. będzie prowadzony nabór wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Projekt współfinansowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ludwinie w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 w pokoju nr 13 (I piętro). Do wniosku należy dołączyć kserokopię zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego oraz kopię mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków. Dokumenty przyjmowane są do 29 listopada tego roku, natomiast demontaż odbędzie się w przyszłym 2014 roku.
Niezbędne formularze dostępne są w Urzędzie Gminy lub można pobrać je ze strony internetowej – www.azbest.lubelskie.pl/index.php/do-pobrania.

plakat-B2-12082013
plakat-B2-12082013

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!