Dodatek osłonowy – informacja
11 stycznia 2022

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. W gminie Ludwin wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatek osłonowy – co to jest
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
• Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
• Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ile wynosi dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
• 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 1150 zł/ 1437,50 zł*dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy:

• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
• tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. : w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ludwinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 pokój nr 3.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (81) 7570335 wew. 23 w godzinach od 7:30 do 15:30. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy (3)

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!