Dodatek osłonowy – OPS w Ludwinie
25 lutego 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie przypomina, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w OPS do 31 października.

Dodatek osłonowy to element krajowej tarczy antyinflacyjnej, który ma niwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności osobom o niższych dochodach. Świadczenie jest jednorazowe. O dodatek może ubiegać się każdy mieszkaniec Gminy Ludwin niezależnie od źródła ogrzewania lokalu. Jedynym warunkiem do otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego.
Wysokość dopłat w skali roku jest zależna od dochodu, ale także m.in. od wielkości gospodarstwa domowego i waha się w przedziale od 400 lub 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1150,00 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa liczącego 6 osób i więcej. Te wyższe kwoty przysługują, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami, aby uzyskać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny był wpis jednego z wyżej wymienionych źródeł ogrzewania do CEEB, czyli centralnej ewidencji emisyjności budynków. Aktualnie, po nowelizacji przepisów, wystarczy zgłoszenie do CEEB.
W przypadku dopełniania formalności dotyczących CEEB w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ludwin (pokój nr 11) należy złożyć deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalana paliw lub formie elektronicznej – szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl.

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi składania i wypełniania wniosków o dodatek osłonowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie przypomina kilka kwestii.
• Jeżeli jedno z wcześniej wymienionych źródeł ogrzewania nie jest zgłoszone do CEEB lub gospodarstwo domowe ogrzewane jest w inny sposób, we wniosku nie należy zaznaczać żadnej z opcji.
• Nie było konieczności składania wniosku do końca stycznia – na dopełnienie formalności jest czas do 31 października. Według aktualnych zasad, osoby, które złożyły wniosek do 31 stycznia otrzymają dodatek w dwóch równych transzach – do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Natomiast osobom, które złożą wniosek po 31 stycznia dodatek ma być wypłacano w pełnej wysokości, systematycznie do 2 grudnia 2022r.
• We wniosku należy podać numer konta, na który chcemy otrzymać wpłatę dodatku osłonowego.
• Wniosek można złożyć w formie elektronicznej, ale nie mailem, lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
• W wersji papierowej wniosek można dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
• Od 15 lutego 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

http://opsludwin.naszops.pl

Szczegółowe informacje o dodatku osłonowym można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ludwinie lub stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!