Dofinansowanie azbestu
20 grudnia 2011

Wójt Gminy informuje, iż w ramach Szwajcarsko – Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania do pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Ludwin w terminie do 16 stycznia 2012 r. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem)
i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcą, wspólnotą oraz spółdzielnią mieszkaniową. Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Ludwinie tel. (81) 7570903.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!