Dofinansowanie do unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest
9 czerwca 2011

Gmina Ludwin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ludwin” jest dotowana na podstawie umowy nr 144/2011/D/OZ z dnia 30 maja 2011 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.