Dofinansowanie do usuwania azbestu
5 czerwca 2013

Gmina Ludwin utrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie azbestu w 2013 roku. Dotacja wyniesie około 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). A to oznacza, że projektem dofinansowania może zostać objętych około dwustu gospodarstw.

Otrzymane środki finansowe przyczyniają się do upowszechnienia zachowań proekologicznych wśród mieszkańców z obszaru Gminy, a także właścicieli działek letniskowych. Ponadto ograniczone zostanie występowanie dzikich wysypisk z odpadami azbestowymi.
Akcja usuwania azbestu objęta jest szerokim zasięgiem. Spowodowane jest to przede wszystkim jego chorobotwórczym wpływem. Działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależy od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.
Kwota dofinansowania obejmie sto procent udokumentowanych i zaakceptowanych przez Fundusz kosztów, czyli dotyczących demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest. Fundusz może także uznać wydatki związane z parkowaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów na posesjach w przypadku, gdy zostały one uwzględnione w przeprowadzonej inwentaryzacji oraz w gminnym programie usuwania azbestu. Akceptowane będą również nakłady finansowe likwidacji opadów azbestowych powstałe w wyniku zjawisk meteorologicznych, huraganu czy opadów śniegu.
Cały czas, aż do wyczerpania środków finansowych, w Urzędzie Gminy w Ludwinie przyjmowane będą do wnioski od mieszkańców. Uzyskanie dotacji uzależnione będzie od złożenia kompletu dokumentów. A wymagane są: pozwolenie na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu wydawane w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, wraz z mapką ewidencyjną działki z oznaczeniem budynku oraz wypis z rejestru gruntów.
W roku bieżącym zadanie będzie realizowane do 10 października.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (budynek Agronomówki, pokój nr 13) lub pod nr tel. (81) 757 09 03.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!