Dotacja na założenie działalności gospodarczej – działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
2 lutego 2017

Zarząd Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w Mełgwi, przekazuje informację, że jako partner projektu „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”, finansowanego w ramach Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Fundacja w Mełgwi rozpoczyna obecnie realizację projektu i oferuje możliwość otrzymania wsparcia finansowego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. W tym preferowane są osoby z powiatu lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i krasnostawskiego
Uczestnicy projektu mają obowiązek utrzymać działalność gospodarczą przez 1 rok. Na start otrzymują 20 000,00 zł wsparcia (z 2% wkładem własnym). Natomiast przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 29 000,00 zł.
W ramach jednorazowej dotacji (20 000,00 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.
W ramach finansowego wsparcia pomostowego (1 500,00 zł/ m-c), można opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal.
Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji 29 000,00 zł utworzą dodatkowe miejsce pracy (1/2 etatu na min. 1-3 miesiące) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Preferowane są też osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS.
Osoby zainteresowane rekrutacją mogą zgłaszać się pod nr tel. 577 717 766
Strona projektu: http://www.frgi.com.pl/

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!