EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE UCZNIÓW I STUDENTÓW
19 lutego 2009

EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE
UCZNIÓW I STUDENTÓW
OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY P-15’

Patronat honorowy:
Poseł do Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzy Buzek
Poseł na Sejm RP – Jarosław Pięta
Przewodniczący Rady Miejskiej m.Sosnowiec – dr Daniel Miklasiński

Komunikat Organizacyjny

1. Cel imprezy:
– uczczenie 5-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
– uczczenie 85-lecia powstania Śląskiego Związku Szachowego,
– uczczenie 25-lecia działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
– popularyzacja szachów, a zwłaszcza wśród mieszkańców Sosnowca,
– uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
2. Miejsce turnieju:
– sala Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 6
3. Organizator:
– Śląski Związek Szachowy w Katowicach,
– Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu,
– Uczniowski Klub Sportowy AKME w Sosnowcu.
4. Termin:
01 i 22 marca 2009 roku (niedziele) godz. 10.00
5. System rozgrywek:
– szwajcarski, 7 lub 9 rund, kojarzenie komputerowe,
– tempo gry po 15 minut dla zawodnika.
6. Warunki uczestnictwa
– zgłoszenia telefoniczne (664-49-46-49) lub internetowe (www.chessarbiter.com) do
dnia 26 lutego (czwartek) 2009 roku z podaniem danych:
nazwisko i imię, data urodzenia, klub lub miejscowość, kategoria szachowa, ranking
ELO.

Wpisowe:
– EUROSZACHY- 20,00 zł (za 2 turnieje) – grupa wiekowa 16-25 lat (rocznik 1992 i starsi),
– SZACHY POSELSKIE – 5,00 zł (2 turnieje) – grupa wiekowa do 15 lat (rocznik 1993 i młodsi).
Wymagane okazanie aktualnej legitymacji uczniowskiej bądź studenckiej.
Potwierdzenie udziału oraz wpłata wpisowego w dniu turnieju do godz. 9.20.
Uwaga. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Nagrody:
EUROSZACHY – grupa wiekowa 16-25 lat
– I miejsce – 5-dniowy wyjazd do Brukseli (na przełomie marca-kwietnia br.)
– II miejsce – nagroda finansowa 300 złotych.
– III miejsce – nagroda finansowa 200 złotych.

SZACHY POSELSKIE – grupa wiekowa do 15 lat
Grupa 11-15 lat (rocznik 1993-1997)
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 100 złotych
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 80 złotych
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 50 złotych
Grupa do 10 lat (rocznik 1998 i młodsi)
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 100 złotych
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 80 złotych
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości około 50 złotych
Klasyfikowani są zawodnicy startujący w dwóch turniejach (tj. 1 i 22 marca br.).
O kolejności w przyznaniu nagród decydują:
– suma zajętych miejsc,
– przy równej sumie zajętych miejsc o pierwszeństwie decyduje 3-partiowy turniej
P-5’ (partie błyskawiczne).
8. Uwagi końcowe:
– obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami,
– każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dokument upamiętniający udział w
turnieju,
– wśród uczestników nienagrodzonych rozlosowanych zostanie po pięć nagród
rzeczowych w każdym z turniejów,
– opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

Kierownik Organizacyjny
Stanisław Krawczyk

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!