Gmina Ludwin otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 516 tys. zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe Gminy Ludwin”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 110 mieszkańców Gminy Ludwin w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.
15 maja 2019

Gmina Ludwin otrzymała dofinansowanie w wysokości  61 516 tys. zł na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe  Gminy Ludwin”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 110 mieszkańców Gminy Ludwin w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej ,,Meritum” pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 7 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

1.„Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ludwin  jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.

Wkrótce ruszy rekrutacja uczestników szkoleń.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!