Gmina Ludwin znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – Zdalna Szkoła
15 maja 2020

Gmina Ludwin otrzymała dotację  w wysokości 60.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W dniu 6 kwietnia opublikowano listę na której znaleźliśmy się w gronie beneficjentów którzy otrzymali dofinansowanie.

Dnia 21.04.2020 r.  została podpisana umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 60.000 zł w ramach której zostały zakupione laptopy do zdalnej nauki dla uczniów. Jest to maksymalna bezzwrotna dotacja jaką mogliśmy otrzymać a wkład gminy zerowy. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy zakupiliśmy 20 szt. laptopów z oprogramowaniem za łączną kwotę 59 999,40 zł. Wsparciem w ramach grantu objęte zostały cztery szkoły z terenu Gminy Ludwin: Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Dratowie, Szkoła Podstawowa w Ludwinie oraz Szkoła Podstawowa w Ludwinie. W dniu 12.05.2020 r. Wójt Gminy Ludwin -Andrzej Chabros przekazał oficjalnie zakupiony sprzęt dyrektorkom Szkół Podstawowych zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w czasie pandemii. Dzięki zakupionym laptopom młodzież ucząca się w szkołach podstawowych na terenie gminy Ludwin będzie mogła wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły w celu uczestnictwa w zdalnych lekcjach. Kiedy uczniowie wrócą do szkół laptopy będą służyły im w dalszej nauce w placówkach oświatowych.

Od 15 maja rusza druga edycja programu „Zdalna Szkoła+” w związku z powyższym będziemy aplikować o kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego aby doposażyć  nasze szkoły  oraz umożliwić zdalne lekcje uczniom Szkół Podstawowych z naszego terenu.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zdalna szkola

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!