„Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w ich rozwoju”
2 grudnia 2021

W związku z weryfikacją oświadczeń, złożonych przez Gminę Ludwin do programu GRANTY PPGR (w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym), Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazała nowe wytyczne w sprawie ich uzupełnień. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi OBOWIĄZKOWO należy uzupełnić złożone wnioski o:
1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu etc.)
2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych) ( nie dotyczy osób, które przekazały dokumenty potwierdzające zatrudnienie)
3) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły ( nie dotyczy dzieci uczących się w szkołach na terenie gminy Ludwin).
W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów do Sekretariatu Gminy Ludwin ( pokój nr 5) do dnia 10.12.2021r.
Więcej informacji: pod numerem telefonu 81 7570901 lub e-mail: [email protected]

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!