II Otwarty konkurs ofert na rok 2022
21 marca 2022

KT/2/2022

II Otwarty konkurs ofert na rok 2022

Wójt Gminy Ludwin w dniu 21 marca 2022 r. ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ludwin w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności, w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.  w Urzędzie Gminy Ludwin – sekretariat pokój nr 3 do godz. 1100

Zarządzenie Nr 36/2022

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!