II Otwarty konkurs ofert na rok 2024
28 marca 2024

Wójt Gminy Ludwin w dniu 28 marca 2024 r. ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ludwin w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności, w okresie od 6 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.  w Urzędzie Gminy Ludwin – sekretariat pokój nr 3 do godz. 1100.

II Ogłoszenie konkursu ofert

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!