III Sesja Rady Gminy w Ludwinie
22 stycznia 2019
 1. 0002.3.2019                                                                                                                                       Ludwin, dnia 22 stycznia 2019 r.

 

                                                                                        MIESZKAŃCY GMINY LUDWIN

                            Informuję, że w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10 ºº w lokalu Urzędu Gminy w Ludwinie odbędzie się III Sesja Rady Gminy w Ludwinie VIII kadencji z porządkiem obrad podanym poniżej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy między Sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji z pracy Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia Gminy Ludwin do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Kluby Seniora w Gminie Ludwin”,
 2. w sprawie przystąpienia Gminy Ludwin do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Akademia Rozmaitości. Świetlice w Gminie Ludwin” ,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ludwin,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin,
 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.

7.Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!