Informacja dla osób, pobierających stypendium socjalne w Gminie Ludwin
22 sierpnia 2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w Urzędzie Gminy Ludwin (budynek agronomówki) od 01 września do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2018 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

wniosek stypendium

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/227/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ludwin stypendium może być przeznaczone:

1) Na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w:

  1. a) zajęciach pozaszkolnych ( muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych edukacyjnych);
  2. b) zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;
  3. c) wycieczce szkolnej, zakupie biletów oraz dojazdu do kina, teatru, na wystawę gdy wyjazd organizuje szkoła;

2) Na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów rzeczowych w tym:

  1. a) zakup podręczników oraz książek pomocniczych ( słowniki, wydania encyklopedyczne, atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne), informatory maturalne, zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne i inne edukacyjne pomoce;
  2. b) zakup przyborów szkolnych: piśmiennicze, papiernicze, biurowe ( np. piórnik, zeszyty, bibuła, kalkulator, długopisy, ołówki, pióra, zakreślacze, flamastry, wkłady do długopisów, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka, korektor, plastelina, modelina, papier kolorowy, papier wycinankowy, nożyczki, farby, kredki, brystol, tusz kreślarski, gumki, pędzelki, taśma klejąca, komplet geometryczny, tusz do drukarki, papier xero, blok rysunkowy, techniczny, milimetrowy, zszywacz, dziurkacz itp.);
  3. c) zakup plecaka, tornistra, torby szkolnej, obuwia miękkiego na zmianę;
  4. d) zakup stroju sportowego ( obuwie miękkie sportowe, dres sportowy, getry, spodenki sportowe, koszulka sportowa, skarpetki sportowe), stroju na basen (czepek, okulary, kostium kąpielowy, spodenki kąpielowe, ręcznik, klapki basenowe);
  5. e) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnie z kierunkiem kształcenia (np. komputer dla kierunku informatycznego, sprzęt muzyczny do kontynuowania nauki w szkole muzycznej);

3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za bursę, opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły  i z powrotem ( imienne bilety miesięczne), opłat za czesne.

  1. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedłużeniu oryginałów rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę lub oświadczeń potwierdzonych przez dyrekcję szkoły ( w przypadku udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych)

1) Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież- miały one adnotację „ szkolne” lub „sportowe”.  Jeśli zakupione towary nie mają tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, sprzedawca może potwierdzić ten fakt na odwrocie rachunku lub faktury nanosząc adnotację „szkolne” lub „ sportowe”, przybijając pieczątkę sklepu   i umieszczając swój podpis .

  1. Stypendium wypłacane będzie na podstawie przyznanej decyzji , po przedłożeniu rachunków lub faktur.

 

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!