Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych dotycząca opłaty za wspólne składowanie odpadów komunalnych.
9 lutego 2010

Znak: 7036/1/10 Ludwin, dn. 03.02.2010r.

Urząd Gminy w Ludwinie informuje, że opłata za wspólne składowanie odpadów komunalnych do kontenerów gminnych w 2010r. nie uległa zmianie i obowiązuje zgodnie
z zawartą umową. Właściciele działek rekreacyjnych, którzy nie mają zawartej umowy na odpady proszeni są o zawarcie w/w umowy. Umowy i worki przeznaczone do zbiórki i segregacji odpadów wydawane będą w Urzędzie Gminy w Ludwinie (II budynek pokój nr 11 tel. 81 7570040) w godz. pracy urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad utrzymania czystości oraz cen i opłat za usługi
zgodnie z uchwałą nr XVII/82/08 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ludwin. Ceny i opłaty za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminę Ludwin zgodnie z zarządzeniem
nr 170a/08 Wójta Gminy Ludwin z dnia 31 grudnia 2008r. dostępne są na stronie internetowej: Ludwin.powiatleczynski.pl – zakładka Gospodarka komunalna.
Podczas kontroli prowadzonych przez pracowników ochrony środowiska konieczne będzie okazywanie potwierdzenia wniesienia opłaty za korzystanie z gminnych kontenerów oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości płynnych.
Ponadto przypomina się o zgłoszeniu nie zaewidencjonowanych dotąd przyłączy wodociągowych i zawarcia umowy na dostawę wody.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!