Informacja dot. powszechnego spisu rolnego
20 października 2020

Informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Gminne Biuro Spisowe w Ludwinie przypomina, że rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu bezpośredniego w terenie lub wywiadu  telefonicznego. Decyzja Dyrektora CBS obowiązuje na terenie całego kraju od 10 października 2020 r. do odwołania. Poniżej numery telefonów rachmistrzów spisowych realizujących prace spisowe w poszczególnych miejscowościach Gminy Ludwin.

I. Pani Karolina Prończuk – telefon 571 503 323 – kod do oddzwonienia 3323

–  jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62 (rachmistrz spisowy Urzędu Statystycznego w Lublinie), to żeby połączyć się z odpowiednim rachmistrzem należałoby wpisać ten kod.

 1. Kocia Góra
 2. Grądy
 3.  Zezulin Niższy
 4.  Zezulin Pierwszy
 5.  Stary Radzic

II. Pani Elżbieta Zalewska – telefon 571 033 322 – kod do oddzwonienia 3322

–  jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62, 62 (rachmistrz spisowy Urzędu Statystycznego w Lublinie), to żeby połączyć się z odpowiednim rachmistrzem należałoby wpisać ten kod.

 1. Dratów
 2. Kobyłki
 3.  Uciekajka
 4.  Kaniwola
 5. Rozpłucie Pierwsze
 6.  Rozpłucie Drugie
 7. Czarny Las
 8.  Jagodno

III. Pani Aleksandra Ogórek – telefon 571 503 316 – kod do oddzwonienia  3316

–  jeżeli rolnik zamiast na bezpośredni numer rachmistrza oddzwoniłby na nr 22 666 66 62, 62 (rachmistrz spisowy Urzędu Statystycznego w Lublinie), to żeby połączyć się z odpowiednim rachmistrzem należałoby wpisać ten kod.

 1. Ludwin
 2.  Ludwin Kolonia
 3. Zezulin Drugi
 4. Dąbrowa
 5. Dratów Kolonia
 6. Krzczeń
 7. Rogóźno
 8.  Piaseczno

 

Najważniejsze niezbędne dane jakie należy przygotować do wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego dla rachmistrza w ramach Powszechnego Spisu Rolnego według stanu w dniu 1 czerwca 2020.

 

 1. Jaka była powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwie rolnym (własnych, dzierżawionych i użytkowanych wspólnie) tj. gruntów ogółem, użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych, pozostałych gruntów – np. grunty pod zabudowaniami, ogrodami ozdobnymi, rowy melioracyjne, nieużytki.
 2. Jaka była powierzchnia użytków rolnych w dobrzej kulturze w tym: zasiewy, uprawy w gruncie, łąki i pastwiska trwałe, sady i inne uprawy trwałe, ogrody przydomowe, grunty ugorowane?
 3. Jaka była powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej w podziale na formy własności (własne, dzierżawione od innych osób, użytkowanych wspólnie)?
 4. Jaka była powierzchnia zasiewów w podziale na poszczególne uprawy?
 5. Jaka była liczba zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem ich wieku, płci, wagi?
 6. Sposób utrzymywania zwierząt gospodarskich tj. liczna stanowisk w poszczególnych rodzajach budynków inwentarskich, system utrzymywania zwierząt.
 7. Czy w gospodarstwie stosowano nawozy mineralne (azotowe, fosforowe, potasowe wieloskładnikowe lub wapniowe), na jakiej powierzchni i w jakiej ilości w decytonach albo w litrach ( 1 dt (decytona)=0,1 t=100 kg=1 kwintal tj.1 metr (nazwa potoczna),                      1m3 =1000 litrów)?
 8. Czy w gospodarstwie stosowano nawozy naturalne ( obornik, gnojówkę, gnojowice), jaką ilość zużyto nawozów i na jaką powierzchnię?
 9. Czy w gospodarstwie wykonywano zabiegi środkami ochrony roślin, jaką ilość zabiegów wykonywano, jakimi urządzeniami?
 10. Czy w gospodarstwie były budynki inwentarskie, ilość i jaka była powierzchnia użytkowa lub pojemność ( np. obór, chlewni kurników, silosów zbożowych, silosów na kiszonki)?
 11. Czy w gospodarstwie znajdowały się ciągniki rolnicze (ilość, moc silnika w kilowatach – kW 1kW = 0,7355 kW)?
 12. Czy w gospodarstwie znajdowały się maszyny i urządzenia rolnicze własne lub wspólne ( rodzaj, ilość)?
 13. Czy w gospodarstwie prowadzona była działalność rolnicza, czy prowadzono sprzedaż własnych produktów rolnych?
 14. Czy w gospodarstwie prowadzona była inna niż rolnicza działalność zarobkowa związana z gospodarstwem rolnym (np. prowadzenie na terenie gospodarstwa sklepu z chemia gospodarczą)?
 15. Jaki procentowy udział w łącznych dochodach gospodarstwa domowego             z użytkownikiem gospodarstwa rolnego stanowiły dochody z: prowadzenia działalności rolniczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent, innych źródeł niezarobkowych poza emeryturą i rentą (np. zasiłki, 500+ )?

cd.

 1. Kto pracował w gospodarstwie rolnym (np. członkowie rodziny, dzieci od 15 lat, pracownik najemny)?
 2. Od którego roku kieruje się gospodarstwem?
 3. Jakie jest Pana/Pani poziom wykształcenia?
 4. W jakim wymiarze czasu pracował(a) Pan/Pani w gospodarstwie przy produkcji rolniczej w okresie ostatnich 12 mies. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Dotyczy pracującego użytkownika i pracujących członków jego rodziny.
 5. Czy w okresie 12 miesięcy do 1 czerwca 2020 r. włącznie przy produkcji rolniczej pracowali: pracownicy najemni stali, pracownicy najemni dorywczy ? Jaka była liczba pracowników, jaka była liczba dniówek pracowników zatrudnionych dorywczo
 6. Czy gospodarstwo korzystało przy produkcji rolniczej: z usług zewnętrznych, z pomocy sąsiedzkiej.
 7. Czy gospodarstwo zajmowało się chowem lub hodowla ryb? (jaka pow. stawów, gatunki ryb).

Obowiązek udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o PSR 2020 r.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może  odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu.

Kontakt

Adres
Ludwin 51,
21-075 Ludwin woj. lubelskie

Telefon
81 75-70-901

Godziny pracy
Pon - Pt : 7:30 - 15.30

Fax
( 0-81) 75-70-028

E-mail
[email protected]

BS Cyców oddział Ludwin
POLUPLPRPL 36819110552001000000420003

Poprawny CSS!